page.php

Fysioterapia

Fysioterapia ja kuntoutus voidaan luokitella ongelmien ennaltaehkäisyyn, tilapäiseen tai jatkuvaan fysioterapian tarpeeseen. Joka kerta kyseessä on kuitenkin yksilöllinen fysioterapia. Jokainen on oman kehonsa asiantuntija. Me Ääneseudun Kuntokeskus ja Fysio Oy: ssa koemme, että kuuntelemalla asiakasta tuomme oman korkeatasoisen ammattiosaamisemme esiin, ja näin voimme vaikuttaa hyvinkin nopeasti oirekuvaan, sekä löytää keinoja viemään tilaa parempaan suuntaan. Fysioterapeuteille on käytössään useiota osaamisen välineitä asiakkaan parhaaksi!

 

MDT/McKenzie – menetelmä

Mekaaninen diagnosointi ja terapia (MDT) on selkärangan sekä raajojen kiputilojen/ongelmien perusteellinen lähestymistapa. Hoitotulokset ovat tutkitusti hyviä, kun terapeutti on koulutettu ymmärtämään ja hallitsemaan menetelmän toimintaperiaatteita.

MDT koostuu asiakkaan oirekuvan huolellisella määrittelyllä ja fyysisellä tutkimisella. Tutkimusmenetelmillä voidaan nopeasti tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma sekä tavoitteena on, että asiakas oppii itsehoitokeinoja joilla hän pystyy hallita kipuja. Periaatteena on opettaa asiakas hoitamaan itse itsensä, minimoimaan uuden kipuvaiheen vaaratekijät sekä selviämään mahdollisista uusiutuvista kipuvaiheista omatoimisesti.

Akupunktio/PENS

Akupunktio on tutkitusti tehokas kivunhoitaja. Akupunktion käytöstä on hyviä kokemuksia erityisesti päänsärkyjen, migreenin sekä niska-, hartia- ja selkäkipujen hoidossa. Nykyisen lääketieteellisen tiedon mukaan akupunktio on kroonisten päänsärkyjen ja migreenin ehkäisyssä jopa tehokkaampaa kuin länsimainen lääkehoito.

Akupunktio eli akupunktuuri on vanha kiinalainen hoitomenetelmä, sitä on harjoitettu Kiinassa jo tuhansia vuosia. Suomessa akupunktiota kipujen hoitomenetelmänä on käytetty vuodesta 1975, jolloin lääkintähallitus totesi akupunktion lääketieteelliseksi fysikaaliseksi hoidoksi. Laillistetun lääkärin ja t

erveydenhuollon ammattihenkilöstön kuten fysioterapeuttien antamaa hoitoa valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama hoito on potilaan kannalta turvattu potilasvahinkovakuutuksella.

Fysioterapeutit hoitavat akupunktuurilla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmia. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Länsimaissa akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti kivun lievityksen kautta. Se pohjaa ajatukseen, että akupunktio vaikuttaa hermojärjestelmän välityksellä. Akupunktio on stimulaatiota, jolla aktivodaan reseptoreja ja/tai tuntosäikeitä. Akupunktio lisää verenvirtausta kudoksissa, minkä seurauksena lihaksisto rentoutuu. Neulahoidon tehoja voidaan lisätä sähköstimulaatilla/PENS: llä.Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään, kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, ohjata työergonomiaa ja lisätä liikuntaa.

Ennen ja jälkeen leikkauksen

Leikkauksen jälkeinen fysioterapia on meillä jokapäiväistä tärkeää työtä toiminta- ja liikkumiskyvyn turvaamiseksi ja lisäämiseksi.On muistettava, että leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeä osa leikkaushoitoa. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista. Myös useasti katsomme kuntoutumisen vastetta jo ennen leikkausta, ja yhtenä tavoitteena voi olla myös leikkauksen välttäminen. Ennen leikkausta kaikki tehty työ on vain vaikuttamassa myönteisesti, vaikka leikkaukseen päädyttäisiinkin.

Leikkauksesta kuntoutuminen on aina yksilöllistä ja tämä on hyvin ensisijaista huomioida myös fysioterapiassa. Maltillisesti ja turvallisesti etenevä harjoittelu takaa parhaan tuloksen. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Oikein kohdennetut harjoitukset ovat ensisijaisen tärkeitä hyvän leikkaustuloksen saavuttamiseksi. Myös passiiviset menetelelmät etenkin arpien käsittely on jokapäiväistä työtämme. Kun haava on hyvin parantunut ja tikit on poistettu on aika aloittaa myös arven mobilisointi joko hieman kauempaa arpea tai myöhemmin kun arven vetolujuus on tarpeeksi kasvanut myös aivan arven alueelta.

Jos sinulla on ollut leikkaus taustalla, ota rohkeasti puheeksi leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja kuntoutumisen seuranta!

 

Äitiysfysioterapia

Äitiysfysioterapian keinoin voimme olla avuksi niin raskausaikana ja raskausajan jälkeen. Myös siinä vaiheessa kun raskaus on suunnitteilla. Äitiysfysioterapiassa osaamme arvioida synnytyksestä palautumista ja ymmärtämään raskausajan muutoksia. Äitiysfysioterapia tukee raskausaikana äidin, mutta myös vauvan hyvinvointia. Tavoitteena on kivuton ja mahdollisimman oireeton raskaus, mikä myönteisesti vaikuttaa myös vauvaan. Ja raskaudesta palautuessa äidillä on mahdollisuus kuntoutua mahdollisimman hyvin. Pyrimme siihen, että äiti voi valmistautua elämänsä tärkeimpään päivään huoletta ja iloisin mielin kehoonsa luottaen. Lantionpohjalihakset ja vatsalihasten erkauma-asiat ovat tärkeimpiä kulmakiviä, jotta myös synnytyksestä palautuminen käynnistyisi tehokkaasti ja turvallisesti.

Odottajan vartalo kokee muutoksia, joihin ovat syynä hormonit ja painonnousu. Etenkin hormonimuutosten vuoksi lantion alueen sidekudokset löystyvät, jolloin selän ja lantion tuki tulee lihaksista. Lihastuki on merkittävää  kehon painopisteen siirtyessä alas- ja eteenpäin.  Jalat ja jalkaterät voivat joutua koville, varsinkin viimeisten kuukausien aikana. Läpi raskausajan kestänyt liikunta auttaa äitiä jaksamaan niin synnyttäessä kuin vauvanhoidossakin.

Raskausaika venyttää vatsakalvoa (linea alba) sekä lantionpohjaa (pelvic floor). Lihaskalvon venymistä voi seurata jo raskauden aikana, mutta synnytyksen jälkeen vatsapeitteiden palautuminen on huomattavan tärkeää, niin rangan kuin lantionpohjan hyvinvoinnille. Lantionpohjan lihaksia kannattaa treenata jo raskausaikana, mutta erityisesti synnytyksen jälkeen.

Voit tutustua vielä tarkemmin äitiysfysioterapiaan www.äitiysfysioterapia.fi sivujen kautta.

 

Purentalihasten fysioterapia

Meiltä löytyy vahvaa osaamista purentalihasten fysioterapiaan. On sitten kyseessä purentalihasten, leukanivelten tai hampaiden kipuja. Myös erinäiset niskavaivat voivat johtua purennan toiminnanhäiriöistä. Useimmat meidän asiakkaat ovat saaneet paljon apuja myös erinäisiin korvaoireisiin. Fysioterapian avulla on tarkoitus auttaa kivuista pois on ne sitten lihas- ja tai nivelperäisiä.

 

Lantionpohjan lihasten kuntoutus

Jokainen nainen ja mies voi vaikuttaa omien lantionpohjalihasten kuntoon. Lantionpohja on erittäin tärkeä osa tuki- ja liikuntaelimistöämme. Lantionpohjan lihasten vaikutukset virtsanpidätyskykyyn, rangan hyvinvointiin, ryhdin hallintaan, seksuaaliseen nautintoon ja laskeumien ennaltaehkäisyyn ovat kiistattomia.

Huomattavaa on, että laskeumia on tavattu myös synnyttämättömillä naisilla. On kuitenkin todettu, että jo raskaus on riski lantionpohjalle, ja synnyttäneillä naisilla lantionpohjaan liittyvät toiminnanhäiriöt ovat yleisiä.  Inkontinenssiin eli virtsankarkailuun liittyvän Käypä Hoito- suositusten mukaan lantionpohjan ohjattu lihaskuntoharjoittelu on vaikuttavaa kaikissa virtsankarkailumuodoissa.

Miesten lantinopohjaa saattaa häiritä eturauhaseen kohdistuvat leikkaukset tai pitkittynyt eturauhasen tulehdus/lantion kiputilat. Selkeään lantionpohjan lihasjännitykseen liittyvään kipuun on todettu fysioterapiasta olevan hyötyä. Fysioterapiassa arvioimme kokonaistilannetta ja valitsemme sopivat hoitomuodot tilan mukaan.

Häntäluun murtuman jälkitilat kuuluvat meillä myös fysioterapia osaamiseen.

Meillä on käytössä biofeedback menetelmä, jonka avulla saadaan luotettavaa tietoa lantionpohjan lihasten kunnosta, ja sitten voimme määrittää tavoitteet kuntoutumiselle. Myös tutkimis- ja hoitomuotona on sisäinen tutkimus niin emättimen kuin peräsuolenkin kautta.

Haluamme rohkaista naisia niin kuin miehiäkin puhumaan lantionpohjaan liittyvistä ongelmista, niiden kanssa ei kannata jäädä yksin.

Suosituksena on lääkärin lähete inkontinenssihoitoihin, mutta kuntoutamme myös ilman lähetettä, ota rohkeasti yhteyttä , niin osaamme ohjata Sinua varmasti asiassa eteenpäin.

 

Alaraajatutkimukset ja yksilölliset tukipohjallisarviot

Palveluihimme kuuluvat kokonaisvaltainen alaraajatutkimus ja yksilölliset tukipohjalliset. Toiminnallisilla tukipohjallisilla pyritään ohjaaman alaraajojen toiminta kohti normaaleja liikemalleja. Jalan rakennetyypin ominaisuudet voivat altistaa monille ongelmille, kuten selkäkivulle, polvikivulle, päkiäkivulle, kantakivulle tai varpaiden ongelmille, kuten vaivasenluulle ja vasaravarpaille. Toiminnallisten tukipohjallisten valmistaminen vaatii aina alaraajaongelmiin perehtyneen asiantuntijan tarkan tutkimuksen.

Alaraajatutkimus koostuu asiakkaan haastattelusta, kävelyn ja ryhdin analyysistä ja toiminnallisista testeistä. Tutkimme nivelten liikkuvuudet ja lihasvoimat sekä teemme jalkateriin biomekaanisen tutkimisen. Hyödynnämme 3D- skannausjärjestelmää jalan asennon ja kuormittumisen analysoinnissa.

Viimeistään silloin kun tunnet jalkakipuja, niihin kannattaa reagoida. Helpoin tapa on varata aika alaraaja-analyysiin, jolloin Respectan asiantuntija tutkiin jalkasi ja kertoo juuri sinulle sopivista ratkaisuista. Samalla saat käytännön vinkkejä sekä ohjeita jalkojenhoitoon.

Ääneseudun Kuntokeskus ja Fysio - Äänekosken kattavimmat liikuntakeskuspalvelut rennosti ja asiakaslähtöisesti

Ääneseudun Kuntokeskus ja Fysio Oy sijaitsee Äänekoskella Rautatienkadulla. Meille on helppo tulla niin jalan, pyörällä kuin autollakin. Löydät meiltä mm. kuntosalin, ryhmäliikuntatunnit sekä fysioterapia-, hieronta- ja valmennuspalvelut. Meillä liikkuvat ja viihtyvät kaikenikäiset ja -kuntoiset – Kuntokeskus ja Fysio on meille kaikille.

näytä sijainti kartalla